Logo Parteneri Fonduri Europene

Despre proiect

Obiectivele Proiectului

Obiectivul general îl reprezintă impulsionarea dezvoltării locale prin reabilitarea Ansamblului Conacul Bolomey și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale prin introducerea acestuia în circuitul turistic.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

• Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric și de arhitectură;

• Dezvoltarea comunității prin creșterea atractivității turistice și investiționale a regiunii, datorita conservării, restaurării și valorificării monumentului istoric prin dezvoltarea turismului și activităților conexe.;

• Dezvoltarea economică locală prin impulsionarea dezvoltării turismului și prin diversificarea afacerilor locale.


Rezultate așteptate

• Numărul de obiective de patrimoniu restaurate/protejate/conservate: 1 obiectiv;

• Numărul de vizitatori înainte, respectiv după intervenția asupra obiectivul de patrimoniu care beneficiază de sprijin: 0 (înainte) /4000 (după).


Bugetul proiectului

Proiectul Proiect „Reabilitarea monumentului istoric si de arhitectura Conacul Bolomey” Cod SMIS 116932 are următorul buget:

Valoarea totală a proiectului: 38.333.643,40 lei;

Valoarea totală eligibilă: 21.510.819,05 lei;

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 18.284.196,20 lei;

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 2.796.406,47 lei;

Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului: 430.216,38 lei.


Durata proiectului

Perioada de implementare a proiectului este de 103 de luni (este cuprinsă și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor).

Data de începere a proiectului: 06/06/2016.

Data finalizării proiectului: 31/12/2024.
Lasă un răspuns


Toate câmpurile sunt obligatorii!
Nume

Comentariu


Comentarii